tym-cb

Michal Fousek, Alica Komiňáková, Radek Horyna

Rádi pracujeme pro klienty, kteří to mají nastavené podobně jako my.  Očekávají oboustranný dialog, který projekt obohacuje a posunuje dál. Máme rádi investory, kteří se vyznají ve „svém“ oboru a nechají si poradit zase v tom „našem“. Architektura je ve výsledku jenom jedna – buďto dobrá nebo špatná. Ta dobrá se dá poznat podle toho, že se v ní dobře žije, uživatele neobtěžuje a se stárnutím neztrácí na kráse.

Děláme architekturu, urbanismus i interiéry. Snažíme se o dialog mezi původním a současným.

Jsme architekti, kteří rádi pracují se stávajícími domy. Baví nás práce, při které hledáme rovnováhu mezi již existujícím (minulost) a právě vznikajícím (současnost). Naše projekty vytváříme formou dialogu mezi starým a novým, mezi městem a krajinou, mezi tradičním a současným, mezi krásou a funkčností, v dialogu mezi klientem a architektem. Důležitým vodítkem pro naše návrhy jsou kontexty a jejich interpretace. A to nejen kontext viditelný na první pohled jako je např. sklon střechy, ale také kontext často skrytý, který je potřeba znovu objevit- ve starých výkresech, pod prkennou podlahou nebo v proporci sousedního domu. Svůj kontext má nakonec i volná a nezastavěná parcela, proto se nebojíme ani novostaveb nebo jiných zadání na zelené louce.

Firmitas, utilitas, venustas.

Ve svém ateliéru pracuji již 10 let a za tu dobu jsem měl možnost pracovat na projektech rozdílných zadání, měřítek a typologií. Architekturu vnímám především jako řemeslo a službu pro lidi. Baví mne zadání, ve kterých můžu hledat rovnováhu mezi tradičními stavebními postupy a současným tvaroslovím. Při navrhování se vždy snažím o to, aby architektura nebyla pouze vizuálně krásná (venustas), ale také byla také užitečná (utilitas) a pochopitelně trvanlivá ( firmitas). Abychom splnili tyto tři základní vlastnosti dobré stavby podle římského architekta Vitruvia, projekty od úvodní fáze konzultujeme s našimi externími specialisty. A ti nám ve finále pomáhají naše nápady přetavit do řešení, která se dají nakonec zrealizovat i na stavbě.

 

Ing. arch. Radek Horyna

☞☞☞

•  2017 — Atelier Horyna, s.r.o. 
•  2015 — Autorizace ČKA (Česká komora architektů) – č.a. 04321
•  2010 —  2010 – vlastní arch. kancelár BAUKUMST ARCHITEKTI
•  2008-2010 — praxe ADR, s.r.o.
    Praha - MgA. Aleš Lapka, MgA. Petr Kolář
• 1997-2006 –  FA ČVUT, Praha
• 2002 — TU Delft, Faculty of Architecture, Nizozemí

38-2m

„Naše práce je o čtení růz­ných kontextů a odhalování to­ho, co je podstatné. Dalo by se říci, že hledáme „genius loci“ – atmosféru, proč se na dané místo znovu vracet a vytvářet si k němu vztah. Znamená to, že stavba musí umět s místem rozmlouvat a dobře se v něm uvelebit. Přirozeně si sednout na správné místo a nepřekážet.“

IMG_1817_small

Dialog

Dialog nás doprovází celým procesem návrhu.

tradice_grey

Tradice

kultura_grey-2

Kultura

proporce_grey

Proporce

atmosfera-grey

Atmosféra

Kontakt

© Atelier Horyna, s.r.o.
Na Dionysce 1756/14
160 00 Praha 6 – Dejvice

MAPA

email: info@atelierhoryna.cz
IČO 06151833  /  DIČ  CZ06151833

Facebook

Jste:
Architekt?
Student architektury?
Stavební inženýr?
Technický dozor?

Napiště nám a pojďte s námi spolupracovat.

info@atelierhoryna.cz