Kreslíme domy pro naše investory

Nabízíme komplexní služby architekta
/ generálního projektanta:

  • Spolupráce při tvorbě zadání stavebního programu popř. výběru vhodného pozemku

  • Zpracování ověřovací a architektonické studie včetně orientačního odhadu nákladů

  • Zpracování Studie interieru a Prováděcí dokumentace interieru

  • Zpracování projektové dokumentace pro řízení (územní a stavební)

  • Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a koordinace profesí

  • Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a spolupráce při jeho výběru

  • Zajištění inženýrské činnosti při projednání řízení (územní, stavební, kolaudační)

  • Zajištění autorského a technického dozoru během realizace stavby

  • Zajištění projektového řízení stavby včetně kontroly financování

 

Nabízíme služby architekta, které jsou potřeba pro přípravu a realizaci investorského záměru. Služba architekta by měla pro investora zajistit komplexní servis od první myšlenky až po kolaudaci hotové stavby včetně jejího interiéru. Architekt by měl být investorovou pravou rukou, nejbližším partnerem v celém procesu přípravy a následné realizace. Jsme rádi, když hned od začátku naší práce cítíme od investora důvěru. Ta je totiž pro celý proces zásadní. A to nejen v úvodní fázi Studie (jak bude dům vypadat na výkresu), ale především ve fázích následujících- Dokumentace pro povolení a realizaci stavby (jak bude dům vypadat ve skutečnosti). Rádi spolupracujeme s investory, kteří jsou sami ve svém oboru profesionály a umějí uznat odbornost a zkušenosti jiných profesí. Baví nás proto projekty, ve kterých můžeme vést s investorem oboustranný dialog, který ve výsledku projekt obohacuje a posunuje dál.

IMG_1813_small-1

Přesné vymezení práce architekta může být někdy trochu nepřehledné. Je architekt jen tvůrce s invencí a fantazií, který řeší jen design? Nebo je také inženýr stavař, který zajistí funkčnost? Myslíme si, že dobrý architekt by měl umět oboje- skloubit krásu a funkci. Rádi naši roli připodobňujeme k práci dirigenta orchestru, šéfkuchaře nebo horského vůdce. Architektura je týmová disciplína složená z mnoha odborníků a je potřeba, aby architekt tento tým vedl a dovedl k dobrému výsledku, se kterým bude investor spokojen. Atelier Horyna spolupracuje s řadou vyzkoušených externích profesionálů, kteří se do projektu zapojují v různých fázích projektu. Nemusí to být pouze stavební inženýři, statici, akustici, projektanti TZB nebo požární ochrany budov, ale také rozpočtáři, technický dozor investora nebo projektový manažer na řízení celého projektu. Nejsme stavební firma, ale běžně vykonáváme autorský dozor na stavbě a snažíme se být konstruktivním partnerem pro dodavatele stavby, tak aby výsledek přesně odpovídal původnímu záměru investora. Předpokladem dobrého domu je dobře zpracovaný projekt, ale pouze ten nezaručí, že ho také stavební firma stoprocentně zrealizuje. Rádi investorům pomáháme nejen s výběrem generálního dodavatele stavby, ale i dalších klíčových dodavatelů jako jsou truhláři, podlaháři nebo specialisti na osvětlení.

Spolupráce s architektem může být pro někoho úplně novou zkušeností a to z důvodu, že rozhodnutí o postavení domu se přeci jenom nedělá každý den… Je běžné, že na úvodní schůzce se kromě zadání bavíme také o tom, jak celý proces navrhování včetně rolí jednotlivých stran funguje. Vysvětlíme investorovi, co konkrétně bude jeho role, ale také, co má očekávat od architekta (kreslí a koordinuje projekt), technického dozoru (kontroluje projekt a stavbu) a dodavatele (staví a garantuje). Dále si ukážeme dokumentaci pro jednotlivé fáze projektu (Studie až Prováděcí projekt) a odhadneme předběžný harmonogram projekčních a stavebních prací na konkrétní záměr. Na základě úvodní schůzky a případné prohlídky (pozemku nebo stavby) připravíme závaznou cenovou nabídku. Nabídka je zpracována na základě předpokladu složitosti projektu, zadání od investora a doporučeného honorářového řadu ČKA (Česká komora architektů). Naše kancelář má sjednané profesní pojištění ve výši 1mil Kč a Radek Horyna je autorizovaným architektem ČKA – č.a. 04321.

pexels-karolina-grabowska-4219130_cb

Radek Horyna je autorizovaný architekt ČKA.

Kontakt

© Atelier Horyna, s.r.o.
Na Dionysce 1756/14
160 00 Praha 6 – Dejvice

MAPA

email: info@atelierhoryna.cz
IČO 06151833  /  DIČ  CZ06151833

Facebook

Jste:
Architekt?
Student architektury?
Stavební inženýr?
Technický dozor?

Napiště nám a pojďte s námi spolupracovat.

info@atelierhoryna.cz