Tři dvory mezi třemi domy

Tapas Restaurant El Camino

Hlavní ideou návrhu je vytvoření hodnotného městského bydlení. Nesoustředit se pouze na samotné domy (a jejich vnitřní prostory), ale navrhnout také kvalitníí venkovní meziprostory. Navrhujeme dvory, které budou mít zapamatovatelnou atmosféru a vymezené rozhraní mezi veřejným a soukromým. Dvory, které nebudou jen zbytkovými plochami s anonymním charakterem, ale stanou  se dalšími venkovními „místnostmi“ pro rezidenty domů i obyvatele z okolních ulic. Dvory, které jsou otevřené, dá se jimi projít nebo zkrátit cesta. Dvory, které mají zřejmé využití (park, zahrada a dětské hřiště) pro různé věkové skupiny a jejich zájmy.

Domy jsou umístěny do otevřené šachovnicové zástavby, která navazuje a doplňuje stávající solitérní dům. Architektura domů má drobnější měřítko, aby snáze vedla dialog s okolní čtvrtí nízkých rodinných domů. Domy usazujeme tak, aby svou půdorysnou stopou vytvářely nejen prostranství vnitřních  dvorů, ale také vymezily chybějící venkovní uliční čáru pomocí nároží, uličních předzahrádek a stromořadí.

Kategorie:
novostavba, rekonstrukce, veřejný prostor

Rok:
2020

Otevřená soutěž:
4. místo odměna (finálové kolo)

Typologie:
městské bydlení na okraji historického centra

Náklady: 
60 mil. Kč

Kategorie: novostavba, rekonstrukce, veřejný prostor
Rok: 2020
Otevřená soutěž: 4. místo odměna (finálové kolo)
Typologie: městské bydlení na okraji historického centra
Náklady: 60 mil. Kč

←  Před / Po  →


Urbanismus

Po

Koncept zástavby je východiskem mezi dvěma polohami zadání soutěže. Na jedné straně se požaduje maximální využití potenciálu pozemku, na straně druhé je požadavek vytvořit kvalitní městské prostředí, které bude mít respekt k okolní zástavbě, dostatečné venkovní plochy a vytvářet neanonymní a uživatelsky příjemný veřejný prostor.

01-situace_ok

Návrh reflektuje tezi, že kvalitní urbánní prostředí je takové, když dokáže každému nabídnout něco. Nájemníkovi bytu dobré bydlení, pěšímu návštěvníkovi snadnou cestu územím a městu (lidem) kvalitní veřejný prostor. V návrhu se snažíme najít optimální řešení - rovnováhu, mezi těmito parametry a proto jsou byty umístěny ve 3 solitérních domech, které jsou menšího měřítka, bez dalšího ustupujícího podlaží nebo podkroví. Dopravní řešení vychází z konceptu využít plochu pozemku pro domy a venkovní prostory. Parkovací stání jsou umístěna po obvodu pozemku v počtu 24 nekrytých stání. 


Architektonické řešení

02-axonometrie

Na již realizovaných projektech nejen v zahraničí lze dobře demonstrovat, že pozitivní vztah uživatele k domu a komunitě závisí na vytvoření neanonymního prostředí, se kterým se uživatel může snadno identifikovat. Tomu výrazně pomáhá snížení počtu uživatelů na jedno komunikační jádro (tzv. vila dům), díky čemuž se prostředí stává více vlastním sdíleným prostorem než u anonymního prostředí (např. panelový dům).

03_pudorys_typickeho_podlazi_scaled

Domy mají různou výšku a orientaci hřebene střechy. Hlavní krytý vstup do domu je vždy ve štítové fasádě domu. Nové domy B, C mají venkovní prostory bytů řešeny v zapuštěných lodžiích, stávající dům A má nové balkóny. 

Dispozice objektů je navržena z bytů 1+kk, 2+kk a 3+kk. Domníváme se, že koncept oddělených kuchyní je v současnosti přežitý a především u menších bytů ( 1+kk, 2+kk) je racionálnější propojit prostor v tzv. obytnou kuchyni.

04_rez_A-A


Architektonické řešení

NADHLED

Domy jsou navrženy jako soudobá architektura, která svým tvaroslovím (šikmá střecha, fasády, odskok od uliční čáry) odkazuje na typologické prvky, které lze najít u okolních domů. Architektura domů na sebe nechce prvoplánově upozorňovat, naopak se snaží vytvořit civilní atmosféru živé rezidenční čtvrti.  


Stavebně - technické a konstrukční řešení

PERSPEKTIVA_3

Stávající objekt A (současný dětský domov) projde rekonstrukcí. Podkroví bude odstraněno (strop nad 2.NP, krov, střešní plášť včetně vikýře). Nástavba je uvažována z lehké konstrukce kvůli nepřitížení stávajících základů domu. V přízemí popř. suterénu jsou umístěny sklepní kóje, kočárkárna a technické místnosti. Používáme obyčejné materiály, které umějí s časem přirozeně stárnout jako probarvená a kameninová omítka, režná cihla, kamenná dlažba nebo modřínová prkna.

PERSPEKTIVA_2

Novostavby B a C jsou navrženy jako nepodsklepené zděné se sedlovou střechou. Podél celého pozemku vede pěší dlážděný chodník. Požadovaná komunikace u jižního okraje pozemku je navržena jako tzv. obytná zóna v úrovni zvýšeného chodníku. Odstavná místa jsou uvažovaná ze zatravňovací dlažby, podélná stání v ulici A. Lidmilové jsou z pojízdné dlažby, která je vizuálně odlišuje od živičného povrchu ulice. Pěší cesty uvnitř areálu jsou mlatové, vstupní zpevněné plochy do jednotlivých domů jsou dlážděné. 

PERSPEKTIVA_4

Energetická koncepce řešení TZB je navržena pro budovy blízké nulovému standartu, popř. je možné u objektu B, C optimalizovat návrh na pasivní standart. Návrh předpokládá použití současných technologií pro vytápění, větrání a případné chlazení bytů pomocí decentralizovaných rekuperačních jednotek a kompaktní jednotky se záložním zdrojem tepelného čerpadla. Je možné uvažovat i o zapojení fotovoltaiky do systému, panely budou umístěny na střeše objektu.

05_rez_B-B

V průběhu navrhování jsme si ověřili tezi, že kvalitní veřejný prostor se vyznačuje tím, že jsou venkovní plochy fyzicky vymezeny na veřejné (parková plocha), poloveřejné (předzahrádky domů) a soukromé (předzahrádky bytů). Díky tomu člověk podvědomě tuší, kde vede hranice soukromého a veřejného prostranství.

V průběhu navrhování jsme si ověřili tezi, že kvalitní veřejný prostor se vyznačuje tím, že jsou venkovní plochy fyzicky vymezeny na veřejné (parková plocha), poloveřejné (předzahrádky domů) a soukromé (předzahrádky bytů). Díky tomu člověk podvědomě tuší, kde vede hranice soukromého a veřejného prostranství.

Další projekty

Tapas Restaurant El CaminoRekonstrukce, Interiér

Nová ChalupaNovostavba

Obecní úřad – Lázně BělohradRekonstrukce, Novostavba

Restaurace U MatějeRekonstrukce

Hotel ŠtamberkRekonstrukce, Novostavba

Vila BerounRekonstrukce, Dostavba

Kontakt

© Atelier Horyna, s.r.o.
Na Dionysce 1756/14
160 00 Praha 6 – Dejvice

MAPA

email: info@atelierhoryna.cz
IČO 06151833  /  DIČ  CZ06151833

Facebook

Jste:
Architekt?
Student architektury?
Stavební inženýr?
Technický dozor?

Napiště nám a pojďte s námi spolupracovat.

info@atelierhoryna.cz