Multifunkční hala – Praha Uhříněves

Dřevěný solitér

Praha Uhříněves patří v současnosti mezi nejrychleji rostoucí části města, což je dáno především její polohou mezi městem a Středočeským krajem. Rostoucí počet obyvatel, ale také jejich dětí, má enormní požadavky na kapacity školských zařízení v Uhříněvsi. S tím souvisí i sportovní aktivity, které jsou na území městské části limitovány stávajícím sportovním zázemím. Z těchto důvodů se městská část rozhodla postavit halu novou na zelené louce jako součást stávajícího sportovního areálu TJ Čechie, která bude šetrná k životnímu prostředí a zároveň bude architektonicky současná.

Novostavba je záměrně navržena jako solitérní objekt nepravidelného tvaru, který svým umístěním a natočením fasád reaguje na stávající kontext přístupových cest a tvaru pozemku. Základním ideou je vytvoření objektu, který se díky rozdělení fasád na parter a hlavní hmotu, vznáší nad terénem a působí jako levitující solitér v zeleni. Přístupová cesta vytváří centrální kompoziční osu, která prochází objektem a pokračuje formou krytého podloubí k šatnám fotbalového zázemí a tribuně. Vzniká tak venkovní plocha, která bude sloužit jako centrální park s napojením na venkovní terasu klubovny. Před západní vstupní fasádou je uvažováno volné prostranství, které bude vymezeno dlažbou, novými stromy a nápisem UHŘÍNĚVES.

Kategorie:
novostavba

Studie + navazující stupně:
2017 - 2021

Lokace:
Praha, Uhříněves

Klient: 
MČ Praha 22 – Uhříněves

Spolupráce:
Ing. Marek Richtera – MIRACON, s.r.o.

Kategorie: novostavba
Studie + navazující stupně: 2017 - 2021
Lokace: Praha, Uhříněves
Klient: MČ Praha 22 – Uhříněves
Spolupráce: Ing. Marek Richtera – MIRACON, s.r.o.

 

02-POHLED1

Horní fasáda haly je tvořena obkladem ze svislých modřínových latí, které v průběhu let budou získávat šedou neutrální patinu. To pomůže poměrně velkému objemu domu více splynout s okolím zelených ploch. Spodní fasádu tvoří zasklení nebo obklad z cementových desek

Hlavní příchod k hale je podpořen novými venkovními svítidly a prvky parteru. Přístupová cesta prochází domem a pokračuje v podloubí haly pod její tribunou směrem dále do areálu.

03-POHLED2

Objekt se díky rozdělení fasád na parter a hlavní hmotu, vznáší nad terénem a působí jako levitující solitér v zeleni. 

06-INTERIER2

Na kratší straně haly je umístěn ochoz, ze kterého je možné sledovat utkání z jiné perspektivy. Střecha haly je proděravěna třemi velkými střešními světlíky, které umožňují dennímu světlu prosvětlit nejen ochoz, ale také chodbu do šaten v přízemí haly.

05-INTERIER1

V interiéru haly se vizuálně uplatňují dřevěné lepené vazníky, které tvoří nosnou konstrukci střechy. Tribuna pro sedící diváky je navržena jako konstrukce z pohledového betonu doplněná o dřevěné sedáky.

04-POHLED3

Prvek podloubí je záměrně navržen tak, aby odkazoval na zažité městské prostředí historických jader s uživatelsky příjmením parterem, kde se může schovat člověk před deštěm.  Venkovní prostor podloubí slouží také k propojení šaten v hale s venkovním zázemím pro fotbal, které bude využito při velkokapacitních sportovních akcích.

Půdorys

Umístění haly a její půdorys reaguje na urbanistickou situaci v areálu. Nepravidelný tvar záměrně potvrzuje trajektorii hlavní cesty v areálu. Díky rozehrání nepravidelnosti fasády vznikají po jejím obvodu venkovní prostory s různou atmosférou. Vstupní předprostor se zpevněnou plochou a vnitřní centrální prostranství parkovou úpravou.

Uhrineves_multifunk-hala_KOORDINA_SITUACE
Uhrinves_multifunk-hala_SITUACE

Parter

Parter haly je rozdělen centrální osou na zázemí pro sportovce a klubovnu s venkovní terasou. Ta bude sloužit pro každodenní provoz haly, ale také při společenských akcí pro více návštěvníků. Součástí klubovny je i venkovní terasa v návaznosti na centrální park.

Sportoviště

Sportoviště je navrženo jako multifunkční hala pro halový fotbal, basketbal, volejbal a házenou. Zázemí sportovců je umístěno po obvodu sportoviště.

02-1NP

V horním patře je umístěna hlavní tribuna pro 150 sedících diváků, wc, šatny, klubovny a ochoz.

Jelikož se jednalo o kompletní rekonstrukci stávající provozovny, došlo k výměně technických instalací včetně přebudování provozu gastro, který byl záměrně otevřen velkým oknem směrem do chodby, aby hosté viděli přímo pod ruce kuchařům přímo v kuchyni.

03-2NP

Velké domy, zabírající velkou plochu a objem. Často splňují pouze požadavky funkční, ale jejich architektura moc krásná není. Snažili jsme se fragmentovat objem haly do menšího měřítka tak, aby dům působil více přátelsky. Proto jsme použili archetyp loubí, díky němuž má dům více městský charakter. Velkou hmotu jsme odlepili od terénu rozdělením fasády odlišnými materiály.

Další projekty

Tapas Restaurant El CaminoRekonstrukce, Interiér

Nová ChalupaNovostavba

Obecní úřad – Lázně BělohradRekonstrukce, Novostavba

Městské bydlení PoličkaNovostavba, Rekonstrukce, Veřejný prostor

Restaurace U MatějeRekonstrukce

Hotel ŠtamberkRekonstrukce, Novostavba

Vila BerounRekonstrukce, Dostavba

Kontakt

© Atelier Horyna, s.r.o.
Na Dionysce 1756/14
160 00 Praha 6 – Dejvice

MAPA

email: info@atelierhoryna.cz
IČO 06151833  /  DIČ  CZ06151833

Facebook

Jste:
Architekt?
Student architektury?
Stavební inženýr?
Technický dozor?

Napiště nám a pojďte s námi spolupracovat.

info@atelierhoryna.cz