Obecní úřad – Lázně Bělohrad

Tapas Restaurant El Camino

Koncept je postaven na komplementaritě původního domu a současné architektury. Obdobné realizace jako je např. Radnice v Kardašově Řečici nebo Spolkový dům ve Slavonicích ukazují cestu, jak je možné revitalizovat historické domy v 21. Století při dodržení dnešních parametrů na úsporné energetické budovy.

Zároveň tyto realizace ukazují, že když jsou kvalitně projekčně připraveny, nemusí nutně revitalizace znamenat vyšší investici než novostavba. Původní dům č.28 svou identitou připomíná důležité období v historii města, kdy na konci 19. století došlo k prudkému nárůstu stavitelské činnosti nejen na náměstí (Hotel Vlach, Zátiší, Lékárna a další), ale i v ulici Lázeňská a areálu lázní. Domy z tohoto období patří k nejkvalitnější architektuře v městské struktuře Bělohradu. Proto dům nebouráme, ale naopak navyšujeme o patro, aby se dům stal sebevědomým a celoměstsky významným domem, novou dominantou náměstí. Dům dotváří stavební čáru podél ulice Harantova, kde vyplňuje proluku přístavbou. Zbytek parcely je navržena jako volně přístupná zahrada.

Kategorie:
rekonstrukce, novostavba

Soutěž:
2017

Lokace:
Lázně Bělohrad

Klient: 
město Lázně Bělohrad

 

Kategorie: rekonstrukce, novostavba
Soutěž: 2017
Lokace: Lázně Bělohrad
Klient: město Lázně Bělohrad

←  Před / Po  →


Historie je součástí současnosti. Současnost je součástí historie.

IMG_8509_grey

Stávající dům patří mezi několik zachovalých historických domů na náměstí, které mu dávají jednoznačnou identitu.

Zakres-03-Final

Proto jsme se rozhodli dům nebourat, ale naopak ho opravit a přistavět mu nové podlaží. Fasáda přístavby bude provedena v tmavě šedé omítce. Před fasádou je předsazena ocelová konstrukce, do které je vypnuta nerezová síť v odstínu mosazi., která bude odrážet zapadající slunce. Síť zároveň slouží jako vnější zastínění proti přehřívání v létě.

Zakres-04

V přístavbě je umístěn víceúčelový sál včetně zázemí a velké jednací místnosti. Návrh počítá s použitím systémových mobilních příček v sále, které umožňují propojení/ oddělení prostorů na různé typy akcí (zastupitelstvo, koncert, slavnost atd.)


Mnoho měst se dnes snaží revitalizovat své veřejné prostory tak, aby se staly příjemným místem pro jejich obyvatele. Stejně důležitou péči si zaslouží také staré a chátrající domy, které se nachází kolem nich.

←  Před / Po  →

Návrh dotváří atmosféru lázeňského města a náměstí by se mělo stát jeho přirozeným ohniskem, které propojuje areál lázní, centrum a zámecký park. Řešená část náměstí je navržena do podoby zklidněného prostranství, které je doplněno o dlažby, vodní prvek, typové prvky parteru v bílé barvě (lavičky, lampy, koše) a stromy (javor- Acer paltanoides).

namesti-2

Při návrhu regenerace prostranství náměstí jsme se inspirovali historií města a původního vzhledu hlavního veřejného prostoru.

A1_CERNA

Hlavní prostor náměstí je nově navržen v kamenné dlažbě a je opticky oddělen od hlavní silnice alejí nových stromů. Nivelita náměstí a nových obslužných komunikací je navržena ve stejné výšce  z důvodu zklidnění dopravy celého prostoru.

Stavební program zadání je rozmístěn v návrhu tak, aby veřejné funkce domu byly orientovány směrem do náměstí a díky tomu vytvářely živý a fungující městský parter. Městský salonek bude fungovat jako sál aktivity městských spolků, klubů a skupin obyvatel.

02-Axonometrie

☞ Mnoho měst se dnes snaží revitalizovat své veřejné prostory tak, aby se staly příjemným místem pro jejich obyvatele. Stejně důležitou péči si zaslouží také staré a chátrající domy, které se nachází kolem nich.

PARTER

V přízemí  je v čele náměstí umístěn hlavní vstup a za ním provozy, které jsou nejvíce využívány návštěvníky (informace, podatelna, pokladna, městský salón pro menší akce). V zadní části přístavby jsou umístěny archivy, technická místnost a vstup pro zaměstnance

PARTER

Ve 2.NP jsou umístěny kanceláře vedení města a odborů. Ve 3.NP je víceúčelový sál včetně zázemí a velké jednací místnosti.

10-Detail

Předsazená fasáda přístavby na historickém domě funguje jako zlatý závoj, do kterého je zabalena hmota nového sálu s velkoformátovým prosklením. Díky perforované fasádě bude večer prosvítat světlo z interieru ven, čímž se stane novým orientačním bodem celého náměstí.

Často může stačit staré domy nebourat, ale naopak se je snažit zachránit a podpořit tak již existující genius loci. V Bělohradě jsme si ověřili, že lze podobným domům vdechnout nový život v podobě veřejné instituce i za poměrně přísných požadavků na jejich nízkoenergetickou náročnost.

Často může stačit V Bělohradě jsme si ověřili, že lze starým domům vdechnout nový život v podobě veřejné instituce i za poměrně přísných požadavků na jejich nízkoenergetickou náročnost. 

Další projekty

Tapas Restaurant El CaminoRekonstrukce, Interiér

Nová ChalupaNovostavba

Městské bydlení PoličkaNovostavba, Rekonstrukce, Veřejný prostor

Restaurace U MatějeRekonstrukce

Hotel ŠtamberkRekonstrukce, Novostavba

Vila BerounRekonstrukce, Dostavba

Kontakt

© Atelier Horyna, s.r.o.
Na Dionysce 1756/14
160 00 Praha 6 – Dejvice

MAPA

email: info@atelierhoryna.cz
IČO 06151833  /  DIČ  CZ06151833

Facebook

Jste:
Architekt?
Student architektury?
Stavební inženýr?
Technický dozor?

Napiště nám a pojďte s námi spolupracovat.

info@atelierhoryna.cz