Hotel Štamberk

Zadáním současného majitele bylo rekonstruovat a přebudovat hotelový komplex na konferenční hotel poskytující své služby převážně korporátní klientele.

Cílem bylo vytvořit architektonicky sladěný celek odrážející historické pozadí stavby zasazené do malebné krajiny v blízkosti CHKO Blaník. Tím byla myšlena především celková rekonstrukce stávajících budov, dostavba dalších menších stavebních objektů, celková revitalizace vnitřního dvora a blízkého okolí areálu. Důležitou součástí generální rekonstrukce byla rekonstrukce technického zařízení budovy (TZB) s kladením důrazu na vytvoření koncepce, která bude maximálně soběstačná s ohledem na šetrné zacházení s přírodními zdroji a zároveň klientele nabídne odpovídající standard čtyřhvězdičkového hotelu v 21. století.

Kategorie:
rekonstrukce, novostavba

Vyzvaná soutěž:  
2020 (2-3. místo)

Lokace:
Štamberk – Střední Čechy

Dispozice:
70 hotelových pokojů + kongresové prostory + restaurace

Investice:
cca 150 mil Kč

Kategorie: rekonstrukce, novostavba
Vyzvaná soutěž: 2020 (2-3. místo)
Lokace: Štamberk – Střední Čechy
Dispozice: 70 hotelových pokojů + kongresové prostory + restaurace
Investice: cca 150 mil Kč

 

01-situace_vykres

A - Hlavní budova
B – Tělocvična
C – Konferenční budova
D – Apartmány
E – Vnitřní dvůr
F – Odpočinkový prostor
G – Terasy
H – Vstupní předprostor
I – Parkoviště 
J – Technologie + odpad

Harmonie kontrastu neboli současná architektura v historikcém kontextu. 

Ústředním motivem předloženého architektonické konceptu je snaha o vytvoření harmonie mezi vrstvou architektury tradiční a vrstvou architektury současné. Z pečlivé analýzy charakteru a hodnot stávajících stavebních objektů v areálu vyplynulo, že některé objekty lze ponechat ve stávajícím stavu popř. je doplnit drobnými intervencemi, jiné objekty je potřeba zasádněji přestavět a dostavět. Zásadním problémem kompozice celého areálu je dominantní a nekontextuální vzhled budovy objektu A, která nejen architektonicky (styl tzv. „podnikatelské baroko), ale i urbanisticky (stavební čára, kompozice) narušuje jinak poměrně zachovalou strukturu původního panského selského dvora.

←  Před / Po  →

Koncept úprav objektu A vychází z myšlenky stávající hmotu maximálně vizuálně eliminovat a nechat splynout s okolní volnou krajinou. Toho je dosaženo nejen snížením celkové výšky objektu (menší část bude mít o 1 podlaží méně, větší část má nový nižší tvar střechy), ale dále předsazením nové fasády ze svislých dřevěných latí a napnutím zelené fasády z popínavých rostlin.  Díky zvolenému přístupu adaptace je možné stávající objekt ponechat v současném stavu. Pouze mu budou upraveny velikosti otvorů pro výstup na terasy a bude nově přistavěna výtahová šachta a horní podlaží prémiových apartmánů.

IMG_1863_small

Urbanistická struktura panského dvora

Pohled-01-2560

Stávající domy vytváří uzavřenou kompozici tzv. „panského dvora“, který je pro okolní venkovskou krajinu velmi typický a náš soutěžní návrh se jeho urbanistické kvality snaží dále rozvíjet.

Pohled-04-2560

Návrhovaný koncept strukturu panského dvora doplňuje přístavbou objektu D tak, aby vznikla jasně definovaná silueta nároží při příjezdu k hotelu.

Pohled-02-2560

Princip struktury panského dvora je rozvíjen při návrhu vnitřního dvora, který i přes značný terénní rozdíl, je navržen jako jeden spojený otevřený prostor s různými typy venkovních pobytových ploch (trávník, terasy, vydlážděný dvůr). Neméně důležitým prvkem je architektonické podtržení stávajících historických bran, na které navazuje vydlážděná část nádvoří formou lineární spojnice obou bran.

Zelená architektura – snížení náročnosti areálu na zdroje

Pohled-05-2560

Zelená architektura – při návrhu hotelové budovy jsme hledali řešení, jak udělat ho udělat také šetrný k přírodě. Proto jsme se rozhodli stávající dům kompletně nebourat, ale použít jeho fasádu a před ní umístit novou lamelovou clonu, která slouží jako velký slunolam a zároveň jako venkovní terasy pro hotelové pokoje.

Bezbariérový pohyb v celém hotelu

Díky terénním úpravám, instalaci výtahů a úpravám dispozic se podařilo navrhnout takové řešení, které je v zásadě kompletně bezbariérové Princip bezbariérovosti areálu vychází z myšlenky, že od příjezdu autem na parkoviště, se osoba na vozíku může po areálu pohybovat bez cizí pomoci mezi jednotlivými stavebními objekty a podlažími.

Pohled-12-2560
Pohled-06-2560

Velkorysý prostor nádvoří

Koncepce řešení venkovních ploch navazuje na podtržení dotvoření historické siluety panského selského dvora s jeho tradičními budovami. Oproti stávajícímu stavu vnitřního dvora, který je porostlý zelení především jehličnatého charakteru a je velmi nepřehledný, navrhujeme terénní a sadové úpravy, které celkový prostor zpřehlední a vytvoří jeden kompaktní celek. Výběr materiálů a typů dřevin vychází z konceptu vytvořit nový velkorysý a reprezentativní venkovní prostor, který odpovídá hotelovému zaměření na kongresovou turistiku. Parter je doplněn vodními prvky, které jsou umístěny v obou úrovních venkovního prostranství.

Služby hotelu pro kongresovou turistiku

Pohled-09-2560

Provoz hotelu bude sloužit pro kongresovou turistiku, což ve výsledku znamená najednou ubytovat, usadit ke stolům a uvařit pro celkem 150 lidí. Součástí návrhu je i úprava stávajícího provozu gastro včetně zvětšení plochy stávající jídelny na novou restauraci s výhledem do okolní krajiny. 

02-pohledy1-2560

Návrh se snaží nalézt optimální ekonomické řešení mezi dobře vymyšlenou architekturou a celkovými stavebními náklady stavby. Při rozhodování o principech návrhu jsme se snažili uvažovat maximálně racionálně ve prospěch investora celé akce s vědomím, že je potřeba optimálně využít existující stavební fond a co nejméně demolovat. Návrh pozitivně využil stávající objekt a místo totální demolice a kompletně nové novostavby, stávající budovu přetvořil v současně pojatou architekturu. Ta mimo jiné  přináší pokojům i přidanou hodnotu v podobě venkovních teras a zastínění v letních měsících.

Jelikož se jednalo o kompletní rekonstrukci stávající provozovny, došlo k výměně technických instalací včetně přebudování provozu gastro, který byl záměrně otevřen velkým oknem směrem do chodby, aby hosté viděli přímo pod ruce kuchařům přímo v kuchyni.

U většiny domů divoké architektury podnikatelského baroka 90. let min. století uvažuje nejčastěji o jejich demolici. V některých případech to ale možné není. Proto jsme stávající domy očistili a vytvořili nový soubor staveb, který se snaží splynout s okolní krásnou zvlněnou krajinou kolem bájného vrchu Blaník.

Další projekty

Tapas Restaurant El CaminoRekonstrukce, Interiér

Nová ChalupaNovostavba

Obecní úřad – Lázně BělohradRekonstrukce, Novostavba

Městské bydlení PoličkaNovostavba, Rekonstrukce, Veřejný prostor

Restaurace U MatějeRekonstrukce

Vila BerounRekonstrukce, Dostavba

Kontakt

© Atelier Horyna, s.r.o.
Na Dionysce 1756/14
160 00 Praha 6 – Dejvice

MAPA

email: info@atelierhoryna.cz
IČO 06151833  /  DIČ  CZ06151833

Facebook

Jste:
Architekt?
Student architektury?
Stavební inženýr?
Technický dozor?

Napiště nám a pojďte s námi spolupracovat.

info@atelierhoryna.cz