Služby

ATELIER HORYNA nabízí investorům komplexní zpracování projektu:

  • Spolupráce při tvorbě zadání stavebního programu popř. výběru vhodného pozemku
  • Zpracování ověřovací a architektonické studie včetně orientačního odhadu nákladů
  • Zpracování projektové dokumentace pro řízení (územní a stavební)
  • Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a koordinace profesí
  • Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a spolupráce při jeho výběru
  • Zpracování Studie interieru a Prováděcí dokumentace interieru
  • Zajištění inženýrské činnosti při projednání řízení ( územní, stavební, kolaudační)
  • Zajištění autorského a technického dozoru během realizace stavby